RCP Ewidencja Czasu Pracy (wcześniej EffiEwidencja) to system to system rejestracji czasu pracy i kontroli zasobów pracy bazujący na zdarzeniach. Źródłem zdarzeń może być system operacyjny (logowanie do systemu), inna aplikacja czy też czytnik biometryczny (np. Digital persona 4000B lub czytniki układu żył Fujitsu PalmSecure). System zapewnia możliwość zarządzania zasobami, urlopami, wnioskami, grafikami pracy, kalendarzem świąt czy danymi osobowymi pracowników. 

Biometria

Oprogramowanie pozwala na export zebranych danych celem dalszej analizy, jak również ich wizualizacje w formie raportów:

 • Raportu czasu pracy,
 • Karty ewidencji czasu pracy,
 • Raportu obecności,
 • Raportu planu pracy,
 • Podglądu aktualnie zalogowanych pracowników

Oprogramowanie dodatkowo zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie:

 • wniosków urlopowych,
 • delegacji,
 • przepustek,
 • prowadzenia grafików pracy,
 • zarządzania zasobami firmowymi (samochody, laptopy, rzutniki itp.),
 • zarządzania danymi osobowymi pracowników

System posiada elastyczny kalendarz świat, który wraz z grafikami pracy jest podstawą prowadzonych wyliczeń czasu pracy, spóźnień, nieusprawiedliwionych nieobecności, nadgodzin (wg/ wybranego systemu czasu pracy), dni urlopowych itp. Oprogramowanie posiada również szereg automatyzacji, np. możliwość automatycznego generowania miesięcznych grafików pracy w zależności od wybranego systemu pracy.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dane prezentowane na zrzutach ekranowych oraz w wersji demonstracyjnej programu RCP Ewidencja są generowanie automatycznie, a ich ewentualna zbieżność z rzeczywistymi przypadkowa.