Firma BigDotSoftware specjalizuje się we wdrożeniach i integracjach systemów wykorzystujących szeroko pojęte technologie BigData. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przeprowadzamy także profesjonalne szkolenia z zakresu rozwiązań takich jak AWS (Amazon Web Services), Hadoop, Hbase, Elasticsearch , Kafka, RabbitMQ, Redis oraz podobnych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom i warsztatom nasi klienci posiadający własne działy IT są w stanie samodzielnie utrzymywać i rozwijać systemy BigData.

Nasi trenerzy to doświadczeni programiści z ponad 19-letnim doświadczeniem, aktywnie pracujący z systemami BigData w lokalnych jak i w międzynarodowych projektach na zlecenia Politechniki Gdańskiej czy  prestiżowych firm jak ThomsonReuters, Refinitiv, Energa, Nordea. Posiadają oni doświadczenie w projektowaniu, realizacji, wdrożeniach czy utrzymywaniu systemów BigData

Szkolenie może zostać przeprowadzone zarówno w języku Polskim jak i Angielskim oraz może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Umiejętność doboru usług AWS na potrzeby projektowanego systemu
 • Umiejętność budowania nowego jak również i migracji istniejącego systemu “na chmurę”
 • Umiejętność używania najważniejszych usług dostępnych w AWS i łączenia ich ze sobą,
 • Umiejętność projektowania optymalnego systemu,
 • Umiejętność pracy z serverless,
 • Umiejętność budowania automatycznych procesów CI/CD,
 • Testowanie wydajności rozproszonego systemu i odnajdywania wąskich gardeł,

Czas trwania

1 do 3 dni, w zależności od aktualnego doświadczenia uczestników z AWS. Na przerobienie całego konspektu szkolenia zaleca się 3 dni, ale wybrane tematy mogą być również przeprowadzone w ciągu 1 dnia

Cena

4000zł netto/dzień dla grupy do 8 osób (skontaktuj się z nami aby otrzymać dedykowaną ofertę)

Ogólny/przykładowy konspekt/elementy szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. Dlaczego świat ekscytuje się BigData i co to jest? – wprowadzenie w świat technologii BigData
  2. Własny DC czy Chmura – przegląd plusów i minusów w kontekście Amazon Web Services (AWS)
  3. Przegląd dostępnych technologii OpenSource BigData (t.j.: Hadoop, Hbase, Hive, Pig, Kafka, RabbitMQ, Elasticsearch itp.) – jakich produktów należy używać i kiedy, jakie są różnice między nimi, jakie są wady i zalety poszczególnych z nich
  4. Open Source vs Closed Source – dlaczego warto wybierać technologie OpenSource
  5. NoSQL vs SQL – wprowadzenie do świata NoSQL, wady i zalety, transakcyjność, systemy rozproszone
 2. AWS – podstawy
  1. Zakładanie konta,
  2. Regiony, AZ,
  3. Przegląd podstawowych usług AWS (EC2, ECS, ECR, KMS, Lambda, S3, SNS, SQS, DynamoDB, RDS, CloudWatch) 
  4. System uprawnień w AWS – Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu do środowiska AWS (IAM)
 3. AWS – koszty
  1. Sposoby na liczenie kosztów
  2. Optymalizacja kosztów chmury
 4. AWS – warsztaty
  1. Praktyczne pokazanie możliwości podstawowych usług (z punktu 2)
  2. Praktyczne pokazanie możliwości pozostałych usług; między innymi: CloudFront, CloudFormation, Kinesis, API Gateway, ElastiCache, VPC, Route53, CodeDeploy, CodePipeline, Elastic MapReduce (EMR) , Elasticsearch, Cognito itp.
 5. AWS – ograniczenia
  1. Skalowalność – Vertical scaling vs Horizontal scaling
  2. Limity dla konta AWS
  3. Architektury jakich należy unikać, 
 6. AWS – testowanie
  1. E2E testing
  2. Mierzenie wydajności naszego systemu
 7. Codzienność z AWS
  1. Integracja AWS z istniejącymi systemami,
  2. Typowe problemy utrzymania systemu w AWS – dyskusja, podzielenie się doświadczeniami z wymagających projektów BigData,
  3. Kierunki rozwoju AWS

Zachęcamy do kontaktu celem otrzymania szczegółowej oferty.