Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników tego portalu. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji zgromadzonych na stronie bigdotsoftware.pl.

Jakie rodzaje informacji zbieramy?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie na potrzeby serwisu bigdotsoftware.pl w zakresie udostępnianych usług, informowania o wydarzeniach lub zmianach w naszym serwisie, kontaktowania się w bieżących sprawach administracyjnych i w sprawach związanych z rozliczeniami za wykonane usługi. Nie przekazujemy ani nie udostępniemy danych osobowych swoich klientów żadnym osobom trzecim, a wykorzystujemy je jedynie do własnych celów marketingowych.

Kontakt z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami, to możemy poprosić Cię o takie informacje, jak Twoje nazwisko, adres i adres e-mailowy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze. Za Twoją zgodą, możemy zachować te informacje, aby nasze kontakty mogły być bardziej “osobowe” i abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, kiedy skontaktujesz się z nami następnym razem.

Rejestracja użytkowników

Osoby chcące korzystać z naszych usług rejestrują się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji w systemie bigdotsoftware.pl w zakresie udostępnianych usług, informowania o wydarzeniach lub zmianach w naszym serwisie, kontaktowania się w bieżących sprawach administracyjnych i w sprawach związanych z rozliczeniami za wykonane usługi oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest Firma Randis z siedzibą w Sopocie.

Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z Systemu bigdotsoftware.pl. Zmian w Swoich danych można dokonywać samodzielnie w panelu klienta dostępnym po zalogowaniu na stronie bigdotsoftware.pl.

Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Cookies

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między stroną bigdotsoftware.pl, a innymi serwisami. Używamy ciasteczek czasowych, aby na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z naszej strony? Dzięki temu możemy systemetycznie poprawiać nasz serwis i dbać o wysoką jakość świadczonych usług. Ciasteczka czasowe nie są połączone z żadnymi Twoimi danymi osobowymi, dzięki którym można by Cię było zidentyfikować. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze strony bigdotsoftware.pl.

Czy strona posiada linki do innych stron?

Strona bigdotsoftware.pl może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od witryny bigdotsoftware.pl i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. Nie bierzemy odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii: bigdotsoftware@bigdotsoftware.pl lub telefonicznie: 691 518 599