Firma BigDotSoftware specjalizuje się we wdrożeniach i integracjach systemów wykorzystujących szeroko pojęte technologie BigData. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przeprowadzamy także profesjonalne szkolenia z zakresu rozwiązań takich jak Hadoop, Hbase, Elasticsearch , Kafka, RabbitMQ, Redis oraz podobnych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom i warsztatom nasi klienci posiadający własne działy IT są w stanie samodzielnie utrzymywać i rozwijać systemy BigData.

Nasi trenerzy to doświadczeni programiści z ponad 19-letnim doświadczeniem, aktywnie pracujący z systemami BigData w lokalnych jak i w międzynarodowych projektach na zlecenia Politechniki Gdańskiej czy  prestiżowych firm jak ThomsonReuters, Energa, Nordea. Posiadają oni doświadczenie w projektowaniu, realizacji, wdrożeniach czy utrzymywaniu systemów BigData

Szkolenie może zostać przeprowadzone zarówno w języku Polskim jak i Angielskim oraz może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Umiejętność konfiguracji klastra Elasticsearch o parametrach odpowiednich dla potrzeb projektowanego systemu
 • Umiejętność praktycznego użycia Elasticsearch i integracji z istniejącym oprogramowaniem (unikanie tzw. golden hammer),
 • Umiejętność projektowania optymalnego modelu danych
 • Efektywne mechanizmy ingest i query
 • Umiejętność przetwarzania i transformowania danych
 • Umiejętność pracy z NoSQL
 • Umiejętność pracy w rozproszonych systemach
 • Umiejętność integracji SQL i NoSQL oraz optymalizacja wydajności
 • Testowanie wydajności rozproszonego systemu i odnajdywania wąskich gardeł,
 • Umiejętność wyboru gotowych na rynku narzędzi i frameworków celem optymalizacji pracy developera – użycie technologii które do tej pory nie były brane pod uwagę a z sukcesem mogą zostać wdrożone

Czas trwania

1 do 4 dni, w zależności od aktualnego doświadczenia uczestników z Elasticsearch. Na przerobienie całego konspektu szkolenia zaleca się 4 dni, ale wybrane tematy mogą być również przeprowadzone w ciągu 1 dnia

Cena

4000zł netto/dzień dla grupy do 8 osób (skontaktuj się z nami aby otrzymać dedykowaną ofertę)

Ogólny/przykładowy konspekt/elementy szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. Dlaczego świat ekscytuje się BigData i co to jest? – wprowadzenie w świat technologii BigData
  2. Własny DC czy Chmura – przegląd plusów i minusów w kontekście Amazon Web Services (AWS)
  3. Przegląd dostępnych technologii OpenSource BigData (t.j.: Hadoop, Hbase, Hive, Pig, Kafka, RabbitMQ, Elasticsearch itp.) – jakich produktów należy używać i kiedy, jakie są różnice między nimi, jakie są wady i zalety poszczególnych z nich
  4. Open Source vs Closed Source – dlaczego warto wybierać technologie OpenSource
  5. NoSQL vs SQL – wprowadzenie do świata NoSQL, wady i zalety, transakcyjność, systemy rozproszone
 2. Elasticsearch – podstawy
  1. Indeksy Lucene – co to jest i dlaczego mówimy o Lucene w kontekście Elasticsearch 
  2. Architektura produktu Elasticsearch 
  3. Środowisko pracy – Window vs Unix, różne wersje Javy
  4. Node, shard, replica, mappings, routing, alokacja, templates, dynamic mapping – podstawowe elementy Elasticsearch , których zrozumienie jest kluczowe
  5. Jak Elasticsearch przechowuje dane – objects vs nested objects, refresh, cache, source, store, multi fields, wersjonowanie, definiowanie kluczy, wewnętrzne struktury danych + mechanizmy cache’owania, inverted index, cache
 3. Elasticsearch – standalone instance
  1. Uruchomienie standalone instance
  2. Index, update, upsert – tworzenie i aktualizacja pojedynczych dokumentów oraz poprzez bulk
  3. Search – przegląd Query DSL
  4. Query, filter, aggregation(facets)  – podstawy zapytań NoSQL czyli jak efektywnie pytać o dane
  5. Rating, shard i formuły liczenia scoringu – TF*IDF, BM25 czy może własny?
 4. Elasticsearch – budowanie klastra
  1. Skalowalność – Vertical scaling vs Horizontal scaling
  2. Mechanizm Zen Discovery
  3. Konfiguracja nodów w klastrze (ingest/data/master/ml), dobór ilości masterów w klastrze, 
  4. Fault tolerance – odporność na awarie
  5. Optymalizacja klastra – parametry konfiguracyjne, custom allocation, tags, rack_id, zone itp.
  6. Split-brain effect, load balancing, transport client – czyli podstawowe elementy architektury o których należy pamiętać
  7. Study Case – ile klastrów chcemy mieć i jak zasilać je danymi
 5. Logstash + Beats
  1. Uruchomienie i konfiguracja produktu
  2. Transformacja danych
  3. Ingest do Elasticsearch
 6. Kibana
  1. Architektura UI w kontekście Elasticsearch – jak najlepiej zamodelować UI 
  2. Kibana (discovery, metryki, index patterns, devtools, dashboardy, canvas, APM server, machine learning, X-Pack)
 7. Elasticsearch – mechanizmy zaawansowane
  1. Query vs Ingestion – zaawansowane mechanizmy populacji danych poprzez systemy kolejkowe t.j Kafka, RabbitMQ
  2. NoSQL Query – budowanie zaawansowanych zapytań, dlaczego każde kolejne jest szybsze?
  3. Ingestion – jak efektywnie indeksować TB danych w Elasticsearch
  4. Zaawansowane konfiguracja klastra Elasticsearch – przegląd i wyjaśnienie parametrów konfiguracyjnych
  5. Indexer, data storage czy reporting – jak dostosować klaster do naszych potrzeb,
  6. Tokenizer, Analyser, Filter, Char filter – jak budować i testować zaawansowane analizatory i tokenizery dokumentów
  7. Machine Learning – detekcja anomalii
  8. Percolate – reverse search, system alertów,
  9. Suggesters, spell corrections, highlighting
  10. Search – profile, explain, custom scoring, effective pagination 
  11. Monitorowanie klastra  – zapoznanie z Kibaną oraz alternatywnymi podejściami,
  12. Testowanie klastra pod kątem wydajności  – optymalizacja wydajności i profilowanie
  13. Pluginy – jakie są dostępne i jak tworzyć własne(plusy i minusy)
  14. X-Pack – opis możliwości 
  15. Security 
 8.  Budowanie UI
  1. Architektura UI w kontekście Elasticsearch – jak najlepiej zamodelować UI
  2. Użycie gotowych UI – wady i zalety
  3. Kibana – przegląd możliwości
  4. Bezpieczne wyciąganie danych z klastra – czyli jak nie dopuścić do stanu „red”
 9. Codzienność z Elasticsearch 
  1. Integracja Elasticsearch z istniejącymi systemami,
  2. Typowe problemy utrzymania klastra, synchronizacji, skalowalności – dyskusja, podzielenie się doświadczeniami z wymagających projektów BigData,
  3. Backupy
  4. Kierunki rozwoju Elasticsearch i kompatybilność wsteczna – a własciwie jej brak, czyli jak sobie z tym radzić (dla przykładu: TransportClient vs RESTclient, plugins vs no-plugins itp.)
 10. Rozszerzony program warsztatów

Zachęcamy do kontaktu celem otrzymania szczegółowej oferty.