EffiNotifications to system typu cloud messaging. System pobiera (lub oczekuje) na dane ze źródła danych (feeds), a następnie rozsyła je do odpowiednich urządzeń skonfigurowanych do pracy z EffiNotifications. Największą zaletą systemu jest brak ograniczeń co do wejściowego formatu danych oraz do typu urządzeń otrzymujących powiadomienia. Mogą to być dowolne urządzenia oparte na systemie Android (komórki, tablety, smart TV), Laptopy, komputery stacjonarne a także dedykowane wyświetlacze TFT oraz E-paper.

EffiNotifications do pracy wymaga przynajmniej jednego źródła danych oraz przynajmniej jednego urządzenia na którym dane otrzymane z tego źródła mają być wyświetlane. Przekazanie danych ze źródła do systemu EffiNotifications może następować na dwa sposoby:

 • Źródło danych powiadamia EffiNotifications o dostępności nowych danych
 • EffiNotifications cyklicznie odpytuje źródło o nowe dane (np. co kilkanaście sekund)

Źródła danych mogą być dowolne, może to być RSS news feed, dowolny REST service pracujący w infrastrukturze klienta, lokalny plik itp. Celem dostosowania dowodnego źródła danych do potrzeb systemu EffiNotifications, EffiNotifications dystrybuowany jest z zestawem skryptów (bash, python) ułatwiających to zadanie. W momencie gdy EffiNotifications otrzyma dane ze źródła, system rozpoczyna proces budowania wiadomości w formacie HTML która finalnie zostanie przesłana do urządzenia. Do zbudowania wiadomości używany jest szablon do którego system podstawia aktualne dane ze źródeł, tak wiec wiadomość:

 • może zawierać dane z kilku rożnych źródeł danych
 • może być dowolnym dokumentem HTML

Przesyłanie wiadomości do urządzenia może następować po sieci Ethernet lub GSM z użyciem Google Cloud Messaging jako medium. Przesyłana wiadomość oprócz treści zwiera również informacje sterujące, dzięki czemu urządzenia wie jak się zachować w odpowiedzi na otrzymany komunikat. Wiadomość na urządzeniu:

 • może być wyświetlana w jednym z dwóch trybów: „full screen” lub „reminder”
 • może oczekiwać na interakcje z użytkownikiem, być automatycznie zamknięta po określonym czasie, bądź całkowicie blokować możliwość zamknięcia się.

Do poprawnego działania systemu, na urządzeniu musi zostać zainstalowana aplikacja EffiNotifications Client. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android, Windows oraz większość systemów Unix (w tym wersje mobilne, t.j. Raspbian). Na urządzeniach mobilnych wiadomości typu „reminder” są wyświetlane w formie popup-ów w pełnej szerokości ekranu. W systemach typu Windows czy Unix, w obszarze obok paska tray. Miejsce wyświetlania wiadomości typu „reminder” może być indywidualnie skonfigurowane na każdym urządzeniu.

Oto kilka przykładów treści jakie moga być wyświetlane za pomocą systemu EffiNotifications:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Każdy element procesu (od otrzymania danych ze źródła po przesłanie do urządzenia i ewentualnej interakcji z użytkownikiem) jest logowany jest w systemie z odpowiednim znacznikiem czasowym. Elementy te mogą być wykorzystywane do monitorowania systemu bądź tez do określenia i kto i kiedy otrzymał wiadomość.

Elastyczność systemu pozwala na wykorzystanie go w dowolnej konfiguracji. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby wykorzystania:

 • Wyświetlanie godzin otwarcia sklepu. Wyświetlana treść może być rozszerzona o aktualny czas, dzisiejsze imieniny, urodziny lub informacje ile czasu pozostało do otwarcia punktu)
 • Informacje w gabinetach lekarskich. Wyświetlana treść może zawierać Imię i Nazwisko aktualnie przyjmującego lekarza, następny numer pacjenta, długość kolejki itp.)
 • Przesyłanie informacji marketingowych do klientów. Niezależnie od miejsca gdzie aktualnie znajduje się nasz klient możemy chcieć przekazać mu informacje której o nas oczekuje i jest dla niego ważna. W ten sposób możliwe jest powiadamianie o statusie realizacji zamówienia, nowym produkcje na który klient czeka od pewnego czasu, promocjach, bądź o materiale video którym klient jest zainteresowany.
 • Przesyłanie informacji (notyfikacji ) do subskrybentów o promocjach,
 • Wyświetlanie wiadomości, reklam czy informacji społecznych w miejscach użyteczności publicznej.
 • Automatyczne powiadomienie administratorów bądź suportu o problemach związanych z działaniem systemów IT
 • Powiadamianie o nowym spotkaniu w kalendarzu bądź wiadomości email
 • Powiadamianie o aktualnych celach handlowych na dany dzień (w przypadku sklepów z bezpośrednią obsługą klienta)

Zamów produkt EffiNotifications