EffiSystemIntegrator (EffiIntegrator) to usługa pozwalająca na integracje dowolnych systemów informatycznych za pomocą mechanizmu pluginów. Integracja może odbywać się w trzech trybach (synchronizacji, importu lub exportu), a każda pojedyncza operacja może być indywidualnie monitorowana. Trzy podstawowe tryby działania systemu to:

 • Synchronizacja 24/7 systemów na poziomie encji (np. produktów w sklepie internetowych czy ich cen oraz stanów magazynowych).
  W trybie synchronizacji system traktuje obydwa systemy jako równoważne – zmiany wprowadzone w jednym z nich będą widoczne w drugim i na odwrót. Usługa może działać w trybie ciągłym jak też na życzenie (np. raz dzienne). Tryb synchronizacji może być szczególnie użyteczny  w celach synchronizacji stanów magazynowych gdy firma wykorzystuje osobne systemy do sprzedaży towaru w sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym. Tryb ten może być również wykorzystywany np. do szybkiego reagowania na zmiany cen. W przypadku gdy cena towaru w dystrybucji zmieni się, wówczas cena w naszym sklepie może zostać odpowiednio uaktualniona.
 • Jednokierunkowy import danych (np. zamówień, dokumentów czy nowych produktów dostępnych u dostawców)
  W trybie importu jeden z systemów traktowany jest jako główny system zarządzania przedsiębiorstwem (master), a drugi jako źródło dodatkowych danych (slave). Tryb ten może być szczególnie użyteczny gdy firma prowadzi sprzedaż na platformach handlowych jak Allegro.pl oraz w swoim sklepie internetowym. Aby uniknąć potrzeby monitorowania kilku systemów oraz ujednolicić procedury przetwarzania zamówień (w tym ich numerację) usługa  EffiSystemIntegrator automatycznie importuje zamówienia klientów, ujednolica dane (tj. dane kontaktowe klienta czy numer zamówienia) oraz zsynchronizuje stany magazynowe pozwalając tym samym pracownikom na korzystanie wyłącznie z jednego systemu do przetwarzania zamówień. Tryb ten może być również wykorzystywany w celach aktualizacji cen produktów.
 • Jednokierunkowy export danych celem integracji z innymi systemami
  W tym trybie usługa zachowuje się jako mechanizm notyfikujący inne systemy informatyczne. Dane eksportowane są w formie feed’a z numeracją wersji. Tryb ten jest szczególnie użyteczny w sytuacji gdy firma planuje udostępniać swoje dane (lub ich cześć) swoim partnerom biznesowym bez konieczności odnotowywania faktu czy feed został odczytany czy tez nie.

EffiSystemIntegrator współpracuje z EffiNotifications oraz EffiMonitoring.

Przykładowe wdrożenia usługi EffiSystemIntegrator

 • Automatyczna aktualizacja cen produktów w przypadku zmian cen  w dystrybucji,
 • Dodawanie nowych oraz wyłączanie niedostępnych już produktów w sklepie internetowym w przypadku braku dostępności w sieci dystrybucyjnej,
 • Automatyczny import oraz ujednolicenie formatu zamówień spływających z rożnych systemów sprzedaży,
 • Automatyczny import oraz ujednolicenie danych teleadresowych klientów spływających z rożnych systemów sprzedaży,
 • Automatyczne przeliczenia cen produktów oraz zamówień w przypadku zmian kursów walut,
 • Synchronizacja stanów magazynowych pomiędzy systemami sprzedaży,
 • Automatyczne zamówienie kuriera bez konieczności ręcznego wypełniania danych teleadresowych czy wysłanie wiadomości SMS,
 • Notyfikacje w przypadku zmian w kręgach znajomych na portalach społecznościowych (dział HR),
 • Notyfikacje systemów informatycznych partnerów biznesowych o zmianach w ofercie handlowej

 Zamów usługę EffiSystemIntegrator