Ingenico Server jest warstwą HTTP (RESTful) dla terminali płatniczych Ingenico. System wspiera większość dostępnych na Polskim rynku protokołów np eService. Ingenico Server może działać zarówno pod systemem Windows x86/x64 jak, Unix x86/x64 (Debian, Linux, Ubuntu itp.) oraz arm7, czyli na urządzeniach takich jak RaspberryPI czy QNAP.

System pozwala wygodnie współdzielić jeden terminal płatniczy pomiędzy wiele aplikacji. Dodatkowo, integracja Strony WWW lub autorskiego systemu z terminalem płatniczym może być uciążliwa ze względu na konieczność tworzenia kodu w języku C++. Rozwiązanie Ingenico Server eliminuje ten problem, pozwalając wysyłać polecenia do terminala za pomocą protokołu HTTP/HTTPS jak do typowego serwisu RESTful.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga aby lepiej poznać produkt IngenicoServer.

Typowy schemat połączenia z terminalem płatniczym wygląda następująco:

Dzięki systemowi Ingenico Server, możemy zredukować system do jednego terminala oraz podłączyć inne systemy lub aplikacje (polecenia można wysyłać ze stron WWW, skryptów, konsoli, dowolnych aplikacji itp):

Aby rozpocząć transakcję na terminalu, wystarczy wykonać poniższe polecenie:

curl -s -XGET 'http://localhost:3020/v1/ingenico_async_transaction_process?fulldebug=true' -H 'Content-Type: application/json' -d '
{
 "type": "purchase",
 "amount": "1000",
 "title": "Hello"
}'

Po zakończeniu transakcji niezależnie od jej statusu (transakcja przebiegła poprawnie, została anulowana bądź nastąpiła odmowa z powodu braków środków) system może wysłać notyfikację do zewnętrznego systemu:

curl -s -XGET 'http://localhost:3020/v1/ingenico_async_transaction_process?fulldebug=true' -H 'Content-Type: application/json' -d '
{
 "type": "purchase",
 "amount": "1000",
 "title": "Hello",
 "callback" :{
  "uri" : "http://url_mojego_systemu/ingenicoserver_results.php", 
  "method" : "POST"
 }
}'

Ingenico Server można bardzo łatwo zintegrować z produktem Posnet Server. Aby wydrukować paragon w przypadku gdy transakcja zakończy się sukcesem:

curl -s -XGET 'http://localhost:3020/v1/ingenico_async_transaction_process?fulldebug=true' -H 'Content-Type: application/json' -d '
{
 "type": "purchase",
 "amount": "1000",
 "title": "Hello",
 "callback" :{
  "uri" : "http://url_mojego_systemu/ingenicoserver_results.php", 
  "method" : "POST"
 },
 "posnetserver" : {
  "lines": [
   { "na": "Towar 1", "il": 1.0, "vtp": "23,00", "pr": 2350 },
   { "na": "Towar 2", "il": 1.0, "vtp": "23,00", "pr": 1150 }
  ],
  "summary": { "to": 3500, "fp": 3500},
  "payments" : [
   { "ty": 2, "wa": 3500, "na": "Karta", "re": false }
  ]
 }
}'

Licencja

Aby zakupić licencję, wypełnij poniższy formularz i kliknij “Subscribe”. System przekieruje Cię do płatności PayPal. Po dokonaniu zakupu, plik licencji zostanie wysłany na adres email podany podczas płatności. Jeśli nie lubisz PayPal? – skorzystaj z naszego sklepu WWW.

Wersja nielicencjonowana jest w pełni funkcjonalną wersją, jednak do kwoty na terminalu dodaje losowe grosze. Po zakupie licencji losowe grosze nie są dodawane.

Nazwa Firmy