Subiekt GT wykorzystuje dość starą wersję Crystal Reports, która niestety nie jest przyjazna jakimkolwiek edycjom. Nasza aplikacja Subiekt Explorer powstała z myślą o użytkownikach Subiekta GT, którym nie wystarcza standardowy wygląd dokumentów.

Subiekt Explorer nie modyfikuje szablonów Subiekt GT, a jedynie jest alternatywnym rozwiązaniem do wydruku dokumentów. Szablony naszej aplikacji bazują na HTML, stąd ich edycja może być szybko i efektywnie wykonywana przez osoby z podstawową wiedzą o HTML.

Jak działa Subiekt Explorer?

Subiekt Explorer jest tzw. aplikacją desktopową, czyli uruchamianą lokalnie na komputerze. Po uruchomieniu Subiekt Explorer możemy przeglądać dokumenty handlowe, magazynowe, księgowe, towary czy kontrahentów z bazy danych Subiekt GT, a klikając na odpowiedniej pozycji lub klawisz “Drukuj” możemy wydrukować dokument w oparciu o szablony  Subiekt Explorera a nie Subiekta GT. Domyślne szablony są bardzo podobne do szablonów Subiekta GT, a sposób ich edycji pokazuje poniższy tutorial video.

Jeśli nie chcę używać dwóch aplikacji, Subiekt GT do wystawiania dokumentów, a Subiekt Explorer do wydruków?

Nasze rozwiązanie również przewiduje taki scenariusz, dzięki wbudowanemu tzw. “Serwerowi wydruku” który domyślnie jest wyłączony. Aby włączyć serwer wydruku należy:

  1. Uruchomić Subiekt Explorer
  2. Otworzyć okno konfiguracji i w zakładce “Serwisy działające w tle” zaznaczyć “Włącz serwer wydruku”,
  3. Należy zaznaczyć jakie typy dokumentów mają być monitorowane (w przykładzie poniżej automatyczny wydruk nastąpi dla Faktur i Korekt), po czym kliknąć OK.
  4. Od teraz “Serwer wydruku” będzie uruchamiany za każdym razem gdy włączysz Subiekt Explorera

Gdy serwer wydruku jest włączony, Subiekt Explorer śledzi zmiany w bazie danych Subiekta GT. Jeśli pojawi się nowy dokument, lub jakikolwiek istniejący dokument zostanie zmodyfikowany, Subiekt Explorer rozpocznie drukowanie tego dokumentu w oparciu o wcześniej wprowadzoną konfigurację. Należy pamiętać że serwer wydruku działa tylko wówczas, gdy uruchomiony jest Subiekt explorer, tak więc po restarcie komputera, należy za każdym razem włączyć Subiekt Explorer i zminimalizować go do paska tray.

Jeśli nie chcę po każdym restarcie uruchamiać Subiekt Explorer?

Subiekt Explorer jest również dostępny w formie NT Serwisu. Dzięki temu, po każdym restarcie, system Windows automatycznie uruchomi Serwer wydruku. Komponent ten znajduje się w standardowej dystrybucji, jednak do uruchomienia wymagane jest zakupienie licencji.

Tutorial video mozna znaleźć tutaj (należy włączyć napisy aby uzyskać opis wykonywanych czynności)

Tutorial video demonstrujący działanie serwera wydruku (z użyciem drukarki PDF, aby zwizualizować efekt wydruku). Prosimy włączyć napisy aby uzyskać opis wykonywanych czynności.